Politică de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate descrie practicile cu privire la datele personale pe care le colectăm prin intermediul site-ului www.seni.ro

Politica de confidenţialitate descrie tipurile de date cu caracter personal pe care le colectăm, modul în care putem utiliza aceste date şi cui i le putem transfera. 

În Politica de confidenţialitate prezentăm şi măsurile pe care le putem lua pentru a proteja securitatatea datelor. De asemenea, vă explicăm şi cum ne puteţi contacta pentru:

a) a accesa, rectifica sau şterge datele pe care ni le-aţi furnizat, 

b) a retrage orice consimţământ pe care ni l-aţi acordat în vederea prelucrării datelor cu caracter personal 

c) a ne spune să nu vă mai trimitem informaţii despre produsele şi serviciile noastre 

d) a vă răspunde oricăror întrebări despre practicile de confidenţialitate online.

Va incurajam sa cititi aceasta Politica inainte sa folositi Site-ul nostru. Folosind acest Site, sunteti de acord cu termenii si conditiile acestei Politici.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în conformitate cu legislația ȋn vigoare, în special cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46 / CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

Operatorul datelor cu caracter personal este TZMO ROMANIA SRL – membră a grupului TZMO SA Polonia., Sos de centura 3E, Comuna Clinceni, Ilfov. În ceea ce privește datele cu caracter personal ale utilizatorilor, operatori  ai datelor cu caracter personal pot fi, de asemenea, filiale ale grupului TZMO. O listă actualizată a acestora este disponibilă la www.tzmo-global.com/GDPR.

Dacă aveți întrebări cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale sau doriți să vă exercitați drepturile cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale, ne puteţi contacta la adresa marketing@bella.ro, sau la adresa Sos. De centura 3E, Comuna Clinceni, Judet Ilfov, cod postal 077060.

Operatorul prelucrează datele personale:- în conformitate cu articolul 6.1 litera (a) din GDPR - utilizatorul și-a dat acordul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal în unul sau mai multe scopuri specifice - în special în scopul menținerii contactului cu utilizatorul; punerea la dispoziție sau furnizarea (și prin e-mail) a informațiilor comerciale, a altor informații sau a mostrelor de produse; organizarea, conducerea și documentarea evenimentelor, inclusiv concursuri, promoții și alte acțiuni de marketing;

Destinatarii datelor cu caracter personal sunt persoanele angajate de către operator (pe baza unui contract de muncă sau a unui alt contract) și a entităților de încredere care cooperează cu operatorul - în măsura necesară pentru prelucrare; datele cu caracter personal pot fi, de asemenea, puse la dispoziția autorităților publice și a altor entități care au dreptul să o facă în temeiul dispozițiilor legale, la cererea acestora.

Operatorul nu intenționează să transfere date cu caracter personal unei țări terțe sau unor organizații internaționale.

Datele personale sunt stocate:

- în cazul datelor prelucrate în conformitate cu articolul 6.1 litera (a) din GDPR - până când au fost îndeplinite scopurile prelucrării indicate în acordul acordat, maxim 2 ani.

Utilizatorul are dreptul să solicite operatorului accesul la datele sale personale și, în cazurile specificate în GDPR, rectificarea, ștergerea sau restricționarea prelucrării acestora; el are, de asemenea, dreptul de a transfera date cu caracter personal.

Utilizatorul are dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a protecției datelor prevăzută de lege, în cazul în care consideră că prelucrarea datelor sale personale încalcă prevederile GDPR.

În cazul datelor cu caracter personal prelucrate în conformitate cu articolul 6.1 litera (a), utilizatorul are dreptul de a-și retrage oricând acordul asupra procesării acestor date, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate în baza sau consimțământul lui înainte de retragere. Retragerea consimțământului poate avea loc de ex. prin trimiterea unei cereri de retragere la următoarea adresă de e-mail: marketing@bella.ro, sau la adresa Sos de centura 3E, Comuna Clinceni, judet Ilfov, cod postal 077060.

În cazul datelor cu caracter personal prelucrate în conformitate cu articolul 6.1 litera (a), furnizarea de date cu caracter personal este voluntară; totuși, dacǎ utilizatorul nu oferǎ datele, consecința poate duce la neîndeplinirea scopurilor prelucrării, în special lipsa unui contact cu operatorul; utilizatorul nu va putea primi informații comerciale, alte informații sau mostre de produse; nu va putea participa la evenimente, inclusiv concursuri, promoții și alte activități de marketing. În alte cazuri, furnizarea de date cu caracter personal poate fi o cerință legală sau contractuală, dacă acest lucru este prevăzut de lege sau de o prevedere a contractului.

În ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către operator, nu are loc niciun proces de luare a deciziilor automate, inclusiv a profilării

Ce informaţii colectăm şi cum le utilizăm

In cadrul acestui Site ne furnizati urmatoarele date cu caracter personal:

1. In cadrul formularului de contact 

Datele cu caracter personal pe care le colectam in aceasta sectiune sunt:

Folosim aceste date pentru a va permite sa ne adresati diverse cereri, fie in legatura cu produsele si serviciile noastre, fie in legatura cu exercitarea drepturilor dumneavoastra referitoare la datele cu caracter personal colectate si prelucrate prin intermediul Site-ului. 

Datele cu caracter personal ale minorilor sub 16 ani.

Minorii cu vârsta de până la 16 ani nu ar trebui să transmită nici un fel de date cu caracter personal pe pagina web fără permisiunea (consimțământul sau aprobarea) tutorelui legal. 

Site-ul nostru nu va colecta niciodată cu bună știință date cu caracter personal de la persoane despre care ar fi știut că sunt minori (sub 16 ani) si nici nu le va folosi sau dezvălui vreunei terțe părți neautorizate fără consimțământul expres al tutorelui legal.

Luând în considerare tehnologia disponibilă în astfel de situații, vom face eforturi rezonabile pentru a verifica dacă titularul răspunderii părintești pentru copil a dat sau a aprobat consimțământul precum si daca datele cu caracter personal sunt introduse de un minor cu varsta sub 16 ani. 

Informaţiile pe care le transmitem

Nu vom transmite catre terte parti datele dumneavoastra cu caracter personal, cu urmatoarele exceptii:

- Cu acordul dvs.

- Daca este necesara transmiterea unor informatii in vederea furnizarii produselor si serviciilor solicitate de dvs. 

- In cazul in care informatia este necesara partenerilor companiei pentru imbunatatirea sau facilitarea unor servicii sau produse solicitate de dumneavoastra. Societatile partenere au dreptul de a utiliza datele cu caracter personal furnizate numai in masura in care este necesara pentru executarea serviciului solicitat de dumneavoastra (de ex.transmiterea produselor comandate, procesarea informatiilor privind plata). 

- Putem transmite date cu caracter personal autoritatilor sau institutiilor publice conform prevederilor legale sau bunei-credinte daca:

a) este prevazut intr-o dispozitie legala;

b) previne o infractiune sau protejeaza siguranta nationala;

c) protejeaza siguranta individului sau siguranta publica;

d) aceste informatii sunt necesare in vederea rezolvarii diferitelor situatii juridice.

- in cazul in care activitatile dvs. contravin termenilor si conditiilor statuate de societatea noastra, sau a instructiunilor pentru utilizarea anumitor produse si servicii;

- in cazul in care societatea noastra fuzioneaza sau e achizitionata total sau partial de o alta companie, iar baza de date e transferata noului operator.

- in cazul in care societatea noastra devine insolvabila, voluntar sau involuntar, prin lichidatorul, administratorul sau cumparatorul, baza de date poate fi vanduta, autorizata, tranzactionata doar cu acordul instantei. In cazul in care vor aparea situatii mentionate mai sus, veti fi anuntati prin e-mail sau printr-un anunt postat pe site. 

Link-uri către alte pagini

Nu uitaţi că atunci când folosiţi un link pentru a ajunge de pe Site-ul nostru pe o altă pagină web, prezenta politica de confidenţialitate nu se mai aplică. Navigarea şi interacţiunea pe care le desfăşuraţi pe o altă pagină web, inclusiv orice pagină care are un link către prezentul Site, se supun regulilor şi politicilor paginii respective. Vă încurajăm să citiţi regulile şi politicile paginilor pe care le vizitaţi pentru a înţelege mai exact procedurile lor de colectare, utilizare şi dezvăluire a datelor cu caracter personal. 

Securitate

Securitatea datelor cu caracter personal este importantă pentru noi. Păstrăm măsuri adecvate de precauţie de ordin administrativ, tehnic şi fizic pentru a proteja datele cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii accidentale, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, utilizării şi tuturor celorlalte forme legale de prelucrare a datelor cu caracter personal aflate în posesia noastră.

Drepturile dumneavoastra in legatura cu datele cu caracter personal colectate si prelucrate prin intermediul site-ului

În conformitate cu dispoziţiile Regulamentului UE nr.679/2016, persoanele înregistrate, în calitate de persoane vizate, au următoarele drepturi:

Va puteti exercita oricare dintre aceste drepturi prin completarea unei cereri si expedierea acesteia:

1. prin email la adresa marketing@bella.ro 

2. prin posta la adresa Sos. de centura 3E, Comuna Clinceni, Ilfov, cod postal 077060


Actualizarea politicii de confidenţialitate

Societatea noastra îşi rezervă dreptul de a schimba, modifica sau actualiza politica de confidenţialitate în orice moment, dar nu va reduce nivelul de protecţie din cadrul acesteia. Acordam cea mai mare importanta aspectelor legate de confidenţialitate şi intenţionam să rămânem pe deplin conformati prevederilor legale  în ceea ce priveşte politica de confidenţialitate şi protecţia datelor cu caracter personal. Vom actualiza periodic politica de confidenţialitate şi vom afişa noutăţile pe această pagină.